Je to víc než vášeň. Je to víc než tvůrčí vize. Je to…

Top

DODA POINT

Abstraktní prostorové cvičení, prostor pod zemí s relaxačním charakterem.

ROK: 2012
KATEGORIE: občanské stavby
ATELIÉR: ZAN Kosek & Kovář
ADRESA: bez určení

“Tvar prostoru vznikl průnikem kruhu a kosého čtverce. Tím se dosáhlo nezvyklé dynamiky.”

Odpočinek při prameni

DODA POINT

Abstraktní prostorové cvičení, prostor pod zemí s relaxačním charakterem. Základní prostorovou jednotkou byl čtvercový modul 12 × 12 m. Ta byla dále upravena na kosý čtverec proložený kruhem.

Prostor je rozdělen do dvou úrovní – klidová a konverzační zóna. V klidové části se sedí v Bubble Chairs, které Vás díky svému tvaru izolují od vnějších ruchů. Můžete v klidu odpočívat. Dole se sedí v křeslech a povídáte si s přáteli za doprovodu tekoucí vody.

Voda stéká samospádem do jezírka skrz přepad. Pro co největší spojení s vodním prvkem máte možnost přejít přes skleněnou lávku kolem vodopádu. Vodopád přechází v rozměrné okno, obrys vodní hladiny pod ním je jeho průmětem. Horní patro je osvětleno kruhovými otvory.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

„To sou takový džouky do krabice tohleto.”

Ing. Arch. Jaroslav Kosek