Je to víc než vášeň. Je to víc než tvůrčí vize. Je to…

Top

Lapidárium PŘI Anežském klášteře

Další z řady reprezentativních budov na pravém břehu Vltavy.

ROK: 2015
KATEGORIE: občanská stavba
ATELIÉR: Jan Sedlák, odborný asistent Ivan Hnízdil
ADRESA: Na Františku – Staré Město, Praha

Sloupořadí v duchu řádové architektury. Kubánský mramor. Dlažba se štráfkováním.

Lapidárium

ANEŽSKÝ KLÁŠTER

Na Františku – Staré Město, Praha

Další z řady reprezentativních budov na pravém Vltavském břehu. Cílem nebylo vytvořit dominantu, ale citlivě doplnit gotický Anežský klášter, který je sám o sobě velmi křehký.

Stavba respektuje historické centrum Prahy, soudobým způsobem interpretuje tradiční formy. Obálka je navržena v duchu řádové architektury. Materiálové řešení exteriéru je pojato velkoryse.

Hlavní výstavní prostor je koncipován jako dlouhodobá expozice, prostory kavárny jsou otevřeny umělcům a je možné si je pronajmout. Při pořádání venkovních akcí lze využít dvě velkorysá nádvoří a střechu. Střecha je dostupná výtahem pro 18 osob a hydraulickou zdviží z depozitáře.

Nově vzniklá výstavní plocha navazuje na stávající expozici v Anežském klášteře. Je zde možné vystavit sochy vysoké až 7,5 m. V zadní části se nachází krátkodobý depozitář a překladiště exponátů. Mohou sem zajet dva nákladní automobily. Hydraulická zdviž o rozměru 6 × 3 m, umožňuje vyzvednutí osobního automobilu na střechu.

Interiér takto významné veřejné stavby je stejně jako exteriér pojednán s důrazem na kvalitu řešení. Pokračování studie zde.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

POKRAČOVÁNÍ STUDIE