Je to víc než vášeň. Je to víc než tvůrčí vize. Je to…

Top

OPRAVA VSTUPU DO RODINNÉHO DOMU

Architektonická studie a stavební dozor opravy fasády, příjezdové cesty a garáže.

ROK: 2015
KATEGORIE: rodinný dům – oprava
INVESTOR: soukromý
DODAVATEL FASÁDY: AZ Glass s.r.o.
ADRESA: Praha

ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH POŽADAVKŮ ARCHITEKTA NA PODOBU DOMU BYLO HLAVNÍM KRITÉRIEM.

Architektonická studie a stavební dozor

OPRAVA VSTUPU
DO RODINNÉHO DOMU

PRAHA

Oprava čelní partie rodinného domu včetně garáže, příjezdové cesty a vstupních dveří na zahradu. V důsledku špatného technologického provedení byla rekonstrukce vyžadována po deseti letech užívání.

Fasáda byla nově navržena z hliníkových kazet na rektifikovatelném nosném roštu z hliníkových profilů. Toto nové řešení umožňuje pohyb obkladu v důsledku velkých rozdílů teplot na exponované jižní straně, narozdíl od původního řešení. Povrchová úprava práškovou barvou.

Popraskaná železobetonová deska ve vjezdu do garáže byla nahrazena deskou rozdělenou na dilatační celky, umožňující objemové změny vyvolané změnami teplot. Povrch je broušený, opatřený impregnací.

Těžké ocelové dveře na zahradu byly nahrazeny hliníkovou alternativou.

VIZUALIZACE
Z REALIZACE

VELKÁ POZORNOST BYLA VĚNOVÁNA DETAILŮM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.